Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Ngày cập nhật: 08-03-2018

Chế độ bảo hành bắt đầu được tính ngay kể từ thời điểm xe được giao cho chủ xe đầu tiên. Trong vòng 36 tháng hoặc 100.000 km,