Chính sách bảo dưỡng

Chính sách bảo dưỡng
CHÍNH SÁCH BẢO DƯỠNG
Ngày cập nhật: 06-03-2018

Trong quá trình vận hành, nhiều chi tiết / phụ tùng trên xe bị mài mòn hoặc hư hỏng theo thời gian sử dụng (từ cấp độ nhẹ cho đến mức độ nặng),